Teknopark

Teknopark Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Başlangıç (Ön Kuluçka ve Kuluçka Süreci)
(D-IN81), Başvuru Değerlendirme, Ön Kuluçka, Mentörlük, Kuluçka, Şirketleşme
2016 ve 2017 yıllarında Düzce Teknopark bünyesinde kurulan D-IN81 Kuluçka Merkezi ile girişimci adaylarının iş fikirlerinin olgunlaştırılması ve ticarileşmesi için destek verilmiştir. Bu kapsamda yürütülen başlangıç faaliyetleri girişimci adaylarının yaratıcı fikirlerinin iş fikrine dönüştürülmesi ve iş fikrinin olgunlaştırılması aşamalarını kapsamaktadır.

Ön Kuluçka ve Kuluçka sürecinde girişimcilere; girişimcilik konularında eğitimler verilmekte, mentör, danışmanlık, fon bulma, fikri koruma, ulusal ve uluslararası ağlara erişim desteği sağlanmaktadır. Oluşturulan akademisyen ve sanayicilerden oluşan mentör havuzu ile girişimcilere daha etkin, esnek ve az maliyetli destek mentörlük hizmeti verilmektedir. Ön Kuluçka eğitimleri, görüşmeler ve toplantılar Düzce Teknopark Yönetim ve Kuluçka Merkezi bünyesinde yer alan 320 m2 lik kuluçka merkezi alanında gerçekleştirilmektedir.Ön Kuluçka programına kabul edilen girişimcilere 4 ay süresince ücretsiz olarak eğitimler ve mentörlük verilmekte buna bağlı olarak da girişimcilerin iş fikirlerinin olgunlaştırılması sağlanmaktadır. Ayrıca laboratuvar ekipmanı ve prototip geliştirmek isteyen girişimcilerimize 1.500 TL’ye kadar destek verilmektedir. Dört aylık programın ardından düzenlenen “Düzce Demo Günü” etkinliği ile girişimcilerimiz kesinleşmiş iş fikirlerini yatırımcılara sunmakta, başarılı olan ve ilk üçe giren iş fikri sahiplerine 1 yıllık ücretsiz ofis alanı (İşletme Gideri hariç) sağlanmakta, belli oranlarda tanıtım desteği verilmektedir. Ayrıca ön kuluçka programından mezun olup kuluçka şirketini Düzce Teknopark ’ta kurmak isteyen girişimcilerimize % 50 kira indirimi sağlanmaktadır.


 
 


2016 yılında TÜBITAK 1601 kodlu proje desteği kazanarak Düzce
Teknoloji Transfer Ofisi 2. proje başvurusunu da 2018 yılında kazanan
8 Teknoloji Transfer Ofisi’nden biri olmuştur.

TÜBITAK ARDEB ve TEYDEB Programları, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı Mali Desteklerine
yönelik destek sağlanıyor. 2016 yılından bu yana 100’den fazla ulusal, 10’dan fazla
uluslararası proje başvurusuna destek sağlayan DÜZCE TTO, özel sektöre yönelik
düzenlenen proje yazma eğitimlerine Ar-Ge Merkezleri basta olmak üzere bölgedeki
sanayi kuruluşlarından katılımlar ile gerçekleşmektedir.


 

 

 

 
Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı) Projesi
 
Düzce Üniversitesi’nin görevlendirmesi ile Düzce Teknopark ekibinin yürütmekte olduğu Avrupa İşletmeler Ağı Projesinin amacı, KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücünü arttırmak, yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirerek satış performanslarını arttırmak, Avrupa Birliği fon ve desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak ve hem ticari hem teknolojik işbirlikleri kurmalarına yönelik ortamlar hazırlamaktır.
 
Avrupa İşletmeler Ağında 60’dan fazla ülkede 300’den fazla kurum ve 6000’den fazla KOBİ uzmanı yer almaktadır.
Düzce Teknopark’ın yer aldığı konsorsiyum, Batı Karadeniz İş ve İnovasyon Ağı (West Blacksea Business and Innovation Network: WB-BIN) ‘dır.
 
Bu proje ile Üniversiteler, Teknopark firmaları ve Kuluçka Merkezi girişimcileri ile yurtdışındaki firmalar veya üniversiteler arasında ticari ve teknolojik ortaklıklar kurulması sağlanabilmektedir. Proje kapsamında yürütülen tüm eğitim, danışmanlık ve eşleştirme faaliyetleri ücretsizdir.
 
Ayrıntılı bilgi için dusimer.duzce.edu.tr  sayfasını ziyaret ediniz.

 
 


Düzce Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının Projesinin temel amacı üniversitelerimizde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve ölçüm merkezi oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümleri gerçekleştirmek üzere yapılandırılması ve belgelendirilmesi planlanan Merkez Laboratuvarı, Teknopark ve üniversite yapısı ile kaynaşarak üniversitemizin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmayı, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamayı, bilimsel araştırmada hem üniversitemizin hem de diğer üniversite araştırmacılarına yardımcı ve öncü olmayı amaçlamaktadır.


Birimler
ÇEVRE VE KİMYA LABORATUVARI
GIDA LABORATUVARI
İÇME VE KULLANMA SULARI LABORATUVARI
MALZEME VE YÜZEY LABORATUVARI
NUMUNE HAZIRLAMA BÖLÜMÜ
TASARIM-PROTOTİPLEME VE TEST LABORATUVARI
ZİRAİ ANALİZLER LABORATUVARI

DETAYLI BİLGİ VE İLETİŞİM İÇİN
http://www.dubit.duzce.edu.tr