Hizmetlerimiz

Düzce Teknopark Olarak Sunduğumuz Hizmetler

Hizmetlerimiz
 • Proje Destek Birimi, Düzce Teknopark A.Ş’nin altında bir birim olarak kurulan Düzce TTO bünyesinde hizmet vermektedir. Birimin Yönetilmesinden Düzce TTO Yöneticisi sorumludur.
 • Proje Destek Birimi ulusal/uluslararası proje çağrılarını takip ederek ilgili akademisyenlere duyurulmasını sağlar (TÜBİTAK, H2020, TAGEM vb.).
 •  Araştırmacıların yazmış olduğu araştırma projelerinin şekilsel ve teknik kontrolü (bütçe, yasal/özel izin belgeleri, etik kurul izin belgesi) birim tarafından yapılmaktadır.
 • Proje desteği kazanan akademisyenlerin DüzceTTO sosyal medya hesaplarında duyurulmasını sağlar.
 • Projenin başvuru aşamasında dokümanların online sisteme yüklenmesi ve kontrolü birim sorumluluğundadır.
 • Birim, projelere yazım desteği vermez projelerin doğru yazılmasına ve eksiksiz bir şekilde dokümanların hazırlanmasına ara yüz olarak rehberlik görevini üstlenir.
 • DÜ akademisyenlerinin yaptığı proje başvuruları, birim tarafından başvuru sahibine iletilen ‘’Dış Kaynaklı Proje Başvuru Formu’’nun doldurulması ile birlikte TTO sisteminde kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Proje desteği alan ve tamamlanmış projelerin çıktılarının takip edilmesi ve FSMH, ÜSİ ya da Girişimcilik birimlerine yönlendirilmesini sağlar.
 • Proje yürütücülük tecrübesi olmayan akademisyenlere özel proje yazma eğitimi birim tarafından verilmektedir.
 • Birim, akademisyenlerle fon sağlayıcı kuruluşlar arasında köprü görevini üstlenmektedir.
   
Hizmetlerimiz;
 • Eğitim: Girişimcilik, İş Planı Hazırlama, Proje Yazma, Fikri Koruma
 • Danışmanlık: Hukuki, Destek Programları, Proje Yönetimi
 • Mentörlük: Başlangıç, Şirketleşme
 • Fon Bulma: Kamu Fon Kaynakları, Yatırımcı Ağları
 • Fikri Koruma: Patent Ön Araştırması, Buluş Bildirimi, Başvuru Süreçleri
 • Ticarileştirme: Ticari Sır/Know How Transferi, Lisanslama, Satış Devir
Hizmetlerimiz;
 • Patent Eğitimleri
 • Ücretsiz patent ve marka danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
 • Buluş Bildirimlerinin alınması,
 • Patent ön araştırmalarının yapılması,
 • Buluşların Düzce Teknopark portföyüne alınarak patent başvurularının yapılması,
 • Başvuru ve tescil süreçlerinin takip edilmesi,
 • Buluşların ticari değerinin belirlenmesi için pazar araştırmalarının yapılması,
 • Patentli buluşların ya da ticari sır olarak korunan know-how niteliğindeki teknolojilerin devir, lisanslama veya ortak girişim yöntemleriyle ticarileştirilmesinin sağlanması,
 • Ticarileştirme çalışmalarında sözleşme sürecine destek sağlanması.
   

Hizmetlerimiz
 • KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Günleri
 • TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Günleri
 • Proje Yazma Eğitimleri
 • Ufuk2020 KOBİ Bilgi Günleri
 • Firma Görüşmeleri, Saha Ziyaretleri
 • Akademisyen Eşleştirmeleri
 

DÜZCE TEKNOPARK KONFERANS SALONU

250 koltuk kapasiteli olan ve Düzce Teknopark Yönetim Ofisi tarafından yürütülen Konferans Salonu'nda konferans, panel, çalıştay, sempozyum, konser, söyleşi, açılışlar, filim gösterimi, tiyatro ve ödül törenleri gibi pek çok etkinliğe ev sahipliliği yapmaktadır.


 
 
Konferans Salonu Talebi İçin

Başvuru