Hakkımızda

Düzce Teknopark Hakkındaki Tüm Bilgiler

  
Teknopark Avantajları
 
 1. SGK İşveren Prim Desteği,
 2. Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası,
 3. Damga Vergisi İstisnası (Sadece ücret bordroları ve gümrük işlemleriyle sınırlı olarak),
 4. Gümrük Vergisi İstisnası,
 5. Ar-Ge’ye Dayalı Ürün Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası,
 6. Yazılıma Dayalı Ürün Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası,
 7. Yazılıma Dayalı Ürünlerde KDV İstisnası,
 8. Tasarıma Dayalı Ürün Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası.

  

 
Teknopark Nedir?

 

Kanuna göre; 

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir.

 

Kısacası üniversite-sanayi-devlet iş birliği yapısı; araştırmalarla bilgiyi üreten üniversiteyi, bu bilgiyi uygulamaya aktaran sanayiyi, verimli iş birliği platformu oluşması için gerekli destekleri sağlayan ve önlemleri alan devleti kapsamaktadır. Teknoparklar ise, bu üçlü iş birliğini aynı çatı altında buluşturan, inovasyona ve AR-GE’ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik eden ve onlara yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetleri sunan organizasyonlardır. 

  
Neden Düzce Teknopark?

 
 • Yerel yönetim ve özel sektörün sahiplendiği, geniş katılımlı gelecek ön görüsüyle gelişime açık, sektörün ve bölgenin önceliklerine göre hareket edebilen esnek ve dinamik bir yönetim anlayışına sahip olması
   
 • Konum olarak Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropol şehrin arasında bulunması
   
 • Bünyesinde uzman personel yapısı ile Teknoloji Transfer Ofisi’nin sağlamış olduğu imkanlar
   
 • 4 farklı konumda Teknoloji Gelistirme Bölgesi olarak tahsis edilmiş arazilere sahip olması
   
 • Nitelikli ofis alanları ve idari destek hizmeti ile yeni binasıda sağlamış olduğu imkanlar
   
 • Altyapısı, tecrübesi ve nitelikli akademisyenleri ile Düzce Üniversitesi’ne erişim ve işbirliği imkanı sunması

 
Ön Başvuru için buraya tıklayın