Girişimcilik Farkındalığının Arttırılması ve Eğitim

(Bilgilendirme, Etkinlik/Eğitim, Yüz yüze Görüşme, Yönlendirme, Eşleştirme)

Düzce bölgesinde ve üniversitemizde, girişimcilik farkındalığının arttırılmasına yönelik olarak etkinlik, eğitim ve seminerler düzenlemek, girişimcilik ekosisteminin oluşturulabilmesi için paydaşlar ile işbirlikleri oluşturmak.

Ön kuluçka ve kuluçkada yer alan girişimcilerimizi paydaşlarımız ile bir araya getirilerek, iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için destekler verilmektedir.

Ön Kuluçka ve Kuluçka Süreci

Başvuru Değerlendirme, Ön Kuluçka, Mentörlük, Kuluçka, Şirketleşmeaşamalarında, Düzce Teknopark bünyesinde kurulan D-IN81 Kuluçka Merkezi ile girişimci adaylarının iş fikirlerinin olgunlaştırılması ve ticarileşmesi için destek verilmektedir.

Ayrıca bu kapsamda yürütülen başlangıç faaliyetleri girişimci adaylarının yaratıcı fikirlerinin iş fikrine dönüştürülmesi ve iş fikrinin olgunlaştırılması aşamalarını kapsamaktadır.

Ön Kuluçka ve Kuluçka sürecinde girişimcilere; girişimcilik konularında eğitimler verilmekte, mentör, danışmanlık, fon bulma, fikri koruma, ulusal ve uluslararası ağlara erişim desteği sağlanmaktadır.

Akademisyen ve sanayicilerden oluşan mentör havuzu ile girişimcilere daha etkin, esnek ve az maliyetli destek mentörlük hizmeti verilmektedir. Ön Kuluçka eğitimleri, görüşmeler ve toplantılar Düzce Teknopark Yönetim ve Kuluçka Merkezi bünyesinde yer alan 320 m2’lik kuluçka merkezi alanında gerçekleştirilmektedir.

Ön Kuluçka programına kabul edilen girişimcilere 4 ay süresince ücretsiz olarak eğitimler ve mentörlük verilmekte ve buna bağlı olarak da girişimcilerin iş fikirlerinin olgunlaştırılması sağlanmaktadır.

Ayrıca laboratuvar ekipmanı ve prototip geliştirmek isteyen girişimcilerimize destek verilmektedir.

Dört aylık programın ardından düzenlenen “Düzce Demo Günü” etkinliği ile girişimcilerimiz kesinleşmiş iş fikirlerini yatırımcılara sunmakta, başarılı olan ve ilk üçe giren iş fikri sahiplerine 1 yıllık ücretsiz ofis alanı (İşletme Gideri hariç) sağlanmakta, belli oranlarda tanıtım desteği verilmektedir.

Ayrıca ön kuluçka programından mezun olup kuluçka şirketini Düzce Teknopark ’ta kurmak isteyen girişimcilerimize % 50 kira indirimi sağlanmaktadır.

Kuluçka Mezuniyet Sonrası Şirketleşme

(Eğitim, Mentörlük, Yatırımcı Görüşmeleri, Markalaşma, Firma Ziyareti)

Kuluçka mezuniyetini tamamlamış ve 0-3 yaş şirketlerin, büyüme ve markalaşma aşamalarını kapsamaktadır.

Kuluçka şirketlere ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir (hukuki, finansal vb. gibi, fon bulma, fikri koruma, ulusal ve uluslararası ağlara erişim).