BİGG DÜNYA

BİGG DÜNYA Hakkında Bilinmesi Gerekenler


Girişimcilerin teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri ve ticarileşme süreçlerinde Teknoparkların da görev alabilmeleri buna bağlı olarak da TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması amacı ile 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı açılmış, TÜBİTAK tarafından uygun görülen kurumlar programı yürütmeye hak kazanmıştır. Bu doğrultuda Düzce Teknopark da BİGG DÜNYA programı ile, Batı Karadeniz bölgesinde yer alan girişimci/girişimci adaylarımızın iş fikirlerinin olgunlaştırılarak ticarileştirilmesi amacıyla 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini 01.07.2018 ve 30.06.2020 tarihleri arasında yürütmek üzere uygulayıcı kuruluşlar arasında
yer almıştır.
 

              Ayrıca Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜSİMER) ‘nin Batı Karadeniz konsorsiyum ortağı olduğu COSME-EEN (COSME Enterprise Europe Network-Avrupa İşletmeler Ağı) projesi ile akademik/akademik olmayan girişimci adaylarına ve Üniversite altında araştırma yürüten akademisyenlere 65 ülkede iş ağları, Ar-Ge ortaklıkları oluşturulması ve Teknoloji transferi gerçekleştirilmesi konusunda destek verilmekte ve ticarileşme süreçlerine katkı sağlanmaktadır.

 
Detaylı Bilgi ve İletişim İçin:
www.biggdunya.com