Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Marka tescilleri için TTO'dan destek alabilirsiniz.

Sürecimiz Akademisyenlere ve araştırmalarda görev alan öğrencilere ait buluşların üniversiteye bildirimi ile başar, Türk Patent ya da uluslararası patent başvurusu ile devam eder ve koruma sağlanan buluşların sanayiye transferi amaçlı ticarileştirme çalışmaları TTO tarafından yürütülür. Sanayi kuruluşları ile işbirliği, devir ve lisans sözleşmeleri kurgulanır ve gelir paylaşımı gerçekleştirilir. Ar-Ge projesi çıktılarınızı ya da buluş fikirlerinizi inceleyip patent başvurunuzu başlatabilirsiniz, Patent Ön araştırma hizmetini TTO'dan ücretsiz olarak talep edebilirsiniz.

SÜREÇ: Akademisyenin proje fikri değerlendirilir. Proje konusunun çalışma alanına göre uygun çağrı TTO tarafından araştırılır. Uygun fon akademisyene sunulur. Proje hazırlık aşamaları başlatılır.
Düzce TTO, akademisyen tarafından iş birliği yapılmak istenen konunun uzmanlık alanını, içeriğini ve sektörünü analiz edip, iş birliğinizin hangi seviyeden başlatıldığında daha verimli olacağını inceleyip, o konuda yol haritası çizerek projenizin ve iş birliğinizin ticarileştirmesi konusunda destek sağlamaktadır.