Düzce Teknopark

Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşleri alınarak 1 Ekim 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuş ve 32 ortakla birlikte 20 Nisan 2011 tarihinde resmi olarak faaliyete geçmiştir.

DERGİ

Düzce Teknopark, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi ve ekosistemde yer alan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili tüm gelişmeler, gerçekleştirilen faaliyetler, etkinlik takvimi ve birçok güncel konu DÜZCE InUp ile sizlerle…

Arge E-Dergi

1.Sayı

İncele

86

Toplam Proje

172

Ar-Ge Personeli

58

Firma Sayısı

66

D-IN81 Girişimci

PAYDAŞLAR

Mentörler ve Çözüm Ortakları

duzceteknopark