Yönetmelikler

Yönetmelikler

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği

DÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik