Mevzuatlar

Mevzuatlar

Kurumlar Vergisi 1 No'lu Sirküler

Kurumlar Vergisi 6 No'lu Sirküler

86 No'lu Genel Tebliğ

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

1 Seri No'lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği

  2 Seri No'lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği

  TGB’lerde SGK Prim Muafiyeti Genelgesi