Başvuru Süreci

Başvuru Süreci

Düzce Teknopark’a proje bazında firma kabul edilmektedir.  Girişimciler öncelikle teknopark internet sayfasından Ön Başvuru işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Daha sonra Sanayi ve hizmet sektörü girişimcileri, gerçekleştirmek istediği AR-GE projeleri hakkındaki bilgileri müracaat formlarını doldurarak yönetici şirket Düzce Teknopark A.Ş.’ye sunar.

Yönetici şirket, projenin AR-GE unsuru içerip içermediği, ülke ekonomisine katma değer sağlama potansiyeli, proje öneren kuruluşun projeyi gerçekleştirme yeteneği görevlendirilen bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.

Yapılan değerlendirmede Düzce Teknopark’ta yer alması uygun görülen kuruluşlara istediği miktarda nitelikli ofis alanı sağlanır. Düzce Teknopark’a kabul edilen kuruluşlar yönetici şirket ile bir kira sözleşmesi imzalayarak faaliyetlerine başlar. Arzu eden kuruluşlara kendi inşaatlarını yapmaları için inşaat alanı tahsis edilir.

Düzce Teknopark’a Girişimci Kabul Süreci akış şeması aşağıda verilmiştir.