GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİ 2017

GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİ 2017


GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİ 2017

Genç Türkiye Zirvesi; ülkemizin toplumsal sorunlarına bilimsel açıdan yaklaşmak ve gelecek hedeflerine katkı sağlamak amacıyla 2013 yılından itibaren düzenlenmektedir. Her yıl ülkemizin 81 ilinden ve dünyanın 165 ülkesinden seçilmiş stratejik vizyon sahibi; yaklaşık 3000 genç bir araya getirilerek, onlara kendilerini geliştirme olanağı sağlayan bir organizasyon niteliği taşımaktadır.

Her yıl güncel ve stratejik temaların işlendiği Genç Türkiye Zirvesi; 2017 yılında “Dijital Dönüşümü” konu alacaktır.

Dijital dönüşüm; kurum, şirket veya yapıların dijital çağa uygun stratejik planlamalarla ve akıllı teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu ile tüm yapılarında görülen gelişme aşaması olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda; yeni temel teknolojilerin gelişimi, yeni iş modellerinin oluşturulması, iş süreçlerinin akıllı hale gelmesi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, ürünlerin yeniden tanımlanması gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır.

Zirve; “Dijital Dönüşüm ve Güçlü Türkiye” sloganı ile 12 – 14 Mayıs 2017 tarihlerinde, üniversite öğrencilerini ve genç profesyonelleri İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 5. kez bir araya getirecektir.

Ayrıntılı bilgi için

http://gencturkiyezirvesi.org/